Sidor

måndag 29 februari 2016

Förberedelserna fortsätter

Vi har idag fortsatt att planera uppstarten.

Eleverna kommer att få en enkät kring vad det digitala används till i deras undervisning med berörd lärare. Eleverna kommer sedan att få samma enkät igen vid projektets slut, för att vi ska kunna se om eleverna tycker att det skett någon förändring.

Läraren har också fått fylla i en checklista som tar upp tekniker kopplat till strategi 2 och 4. (Dessa kan du finna i Dylan Wiliams "Handbok i formativ bedömning"). Tanken här är densamma som med eleverna - läraren fyller i den både i början och i slutet av projektet för att se om det blivit någon förändring. Läraren har även fått skriva ner en kort reflektion kring hur undervisningen stärks genom digitala verktyg idag. Även detta är något vi kommer att återkomma till då vårt lilla projekt är avslutat.

Vi har idag också börjat planera momentet "argumentation" tillsammans. Vi har pratat om undervisning och pedagogik.

Läraren skulle vilja få mer elevaktivitet i klassrummet. Vi har diskuterat hur vi kan locka fram detta. Att först veta vad eleverna kan om argumentation kändes viktigt för att veta hur lektionerna ska planeras. Vi börjar därför med att fylla på elevenkäten (om digitalisering) med ett par frågor kring argumentation. Denna enkät kommer eleverna att få göra en vecka innan momentet "argumentation" startar. Läraren får därigenom god tid på sig att fundera på hur undervisningen kan anpassas till elevernas förkunskaper. Vi har även diskuterat användningen av "kahoot" för att både öka elevaktiviteten och för att skapa belägg för lärande.

Även kamratrespons är något som ökar elevaktiveteten genom att de får vara lärresurser för varandra. Denna strategi kommer att användas då eleverna ska få läsa en argumenterande text (ej skriven av någon i klassen) och ge feedback på denna. Att öva på en text som inte är skriven av en klasskompis är något Dylan Wiliams tar upp. Detta ger eleverna möjlighet att fokusera på feedbacken och inte hindras av eventuella personliga relationer o.s.v. Eleverna kommer efter denna övning få ge feedback till klasskompisar. Vi pratade då om vikten av att eleverna ska veta vad de ska ge feedback på, och läraren kommer därför att göra en slags checklista som eleverna kan ha till hjälp både då de ger feedback på övningstexten och på texten klasskompisen skrivit.

Idag har vi satt upp ett gemensamt mål. Detta lyder:
"Att öka kvaliteten på lärandet genom att använda tekniker som lockar fram belägg för lärande och genom kamratrespons."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar