Sidor

fredag 4 mars 2016

Då är vi igång!

Nu har eleverna gått med i rummet på Google Classroom. I rummet hade läraren och jag lagt in första uppgiften. Det var ett formulär där de dels fick ta ställning till hur lärarens undervisning förstärks med digitala verktyg idag och dels fick de svara på frågor som berör ämnesområdet som ska behandlas (argumentation).


Det gick smidigt för alla att komma in i Classroom och starta upp sitt formulär.


Vi reflekterade efteråt kring hur svårt det är att ställa frågor. Frågor av typen “Vet du vad en tes är?” är så lätt att ställa. För eleverna är det lätt att kryssa i ett “ja” eller ett “nej”, men det är svårt att verkligen veta om det stämmer. Frågor som verkligen testar kunskaperna ger en bättre bild. Nästa gång tänker vi att vi ska ställa följdfrågor där eleverna ska förklara ett begrepp med egna ord. Man skulle också kunnat ha använt en variant där eleven ska para ihop begrepp med förklaring. Detta ger bättre information till läraren om vad eleven kan.


Eleverna fick ange vad de använt digitala verktyg till hittills i undervisningen med läraren. Något fler än hälften angav att de använder digitala verktyg för att kommunicera med andra, arbeta med multimedia och få feedback av läraren. Detta var något läraren själv kände igen. 

Då läraren jämförde sin uppfattning av undervisningen med elevers svar stämde inte lärarens uppfattning av den egna undervisning helt med elevernas uppfattning av undervisningen. Några angav t.ex. att blogg var något de använt i lärarens undervisning. Detta hade de dock inte arbetat med. (Vad detta beror på fortsätter vi att diskutera.)

Utifrån elevsvaren kunde vi utläsa att eleverna tycker att läraren oftast talar om vad som förväntas av eleven då en ny uppgift introduceras. Detta stämmer väl ihop med lärarens egen uppfattning och en av anledningarna till att läraren valde att fokusera på andra strategier för att utveckla sin undervisning. Precis som läraren själv känner, så tycker eleverna att läraren kan utveckla strategi 2 (skapa belägg för lärande).

2 kommentarer:

  1. Intressant! Vad var största skillnaden mellan elevernas uppfattning och lärarens uppfattning om hur Digital teknik användes?

    SvaraRadera
  2. Någon elev uppgav att de använt datorn till att skapa blogg och några angav att de fått se filmer som läxa (flippat) innan lektion. Detta sade läraren själv inte skett i undervisningen. Elever kan dock gjort detta i någon annan kurs. Lätt att blanda ihop vad som hänt i olika kurser.

    SvaraRadera