Sidor

måndag 7 mars 2016

Strategi 2 Skapa belägg för lärande

Vi har idag träffats för att diskutera hur undervisningen ska se ut för att öka kvaliten i lärandet genom att skapa belägg för lärande (Strategi 2 - Dylan Wiliam). Här är en kort beskrivning av de digitala verktyg vi tänker använda och kort om hur vi tycker de förstärker undervisningen.


För att skapa belägg för lärande kommer eleverna få göra en kahoot i början av nästa lektion. De kommer sedan få göra samma kahoot igen efter lektionen för att skapa belägg för lärande. Detta kommer visa om de fått med sig de grunder som behövs i argumentation.


Ytterligare ett sätt att arbeta med att skapa belägg för lärande är, enligt Wiliam, att slumpa fram vem som ska svara. Detta kommer att användas i undervisningen genom att eleverna får diskutera frågan i par först. Sedan kommer det slumpas fram vem som ska svara på frågan genom att använda Random Picker. Detta ger alla elever utrymme att tänka ut ett genomtänkt svar på frågan. Det aktiverar alla elever och ger utrymme för eftertänksamhet.

Ett tredje sätt att jobba med strategi 2 (belägg för lärande) är att använda exittickets. Eleverna kommer bl.a. att få svara på vad de lärt sig idag. Till detta kommer vi att använda padlet. De kommer att få reflektera över sitt eget lärande och läraren får ett slags kvitto på om undervisningen haft den effekt som eftersträvades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar